Team

L-R -Amruta Chitari, Sameer Hajirnis, Amar Malode, Naresh Rathi, Shailesh Tanksale, Prachi Khairnar, Archana Singh, Anuja Gokhale
L-R -Mrudula Kulkarni, Vaishnavi Matale, Ninad Pande, Deepak Kale, Sanskruti Gandhi, Kartikee Chaudhary, Ritika Vakil